SISSEJUHATUS

 • Tere tulemast tutvuma Fennecfit privaatsuspoliitikaga. Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab BIRKT OÜ-ga, edaspidi "Fennecfit" kogub ja töötleb isikuandmeid, mida Fennecfit saab oma klientidelt ning isikutelt, kes külastavad meie veebilehte (edaspidi ka „andmesubjekt“, või „Teie“).
 • Isikuandmed tähendavad mistahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ehk andmesubjekti kohta. Töötlemine tähendab isikuandmetega tehtavat igasugust toiming näiteks kogumist, salvestamist, muutmist, kasutamist, vaatamist, kustutamist või hävitamist.
 • Teie isikuandmete vastutav töötleja on Fennecfit.
 • Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. Küsimuste või taotluste korral võtke Fennecfit’ga ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

MILLAL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

 • Kui külastate Fennecfit veebipoodi ja ostate meie tooteid, võib Fennecfit töödelda Teie järgmisi andmeid, sealhulgas isikuandmeid:
  • ees- ja perekonnanimi;
  • kontaktandmed (e-posti aadress ja/või telefoninumber);
  • tehinguga seotud info (tehingu aeg, ostetud kaup, hind, makseinfo jms)

 

MILLISTEL EESMÄRKIDEL JA ÕIGUSLIKEL ALUSTEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

 • Fennecfit kogub ja töötleb isikuandmeid ainult kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel ning siis, kui selleks on õiguslik alus, pidades alati silmas andmesubjektide huve ja õigusi ja järgides kehtivaid õigusakte.
 • Kui Te külastate Fennecfit veebipoodi ja ostate meie tooteid, kasutame Teilt kogutud andmeid Teiega lepingu sõlmimiseks ning selle lepingu täitmiseks.
 • Kasutame Teie isikuandmeid Teile Fennecfit uudiskirja saatmiseks, kui olete andnud meile selleks nõusoleku Fennecfit veebilehe kaudu.
 • Teil on võimalik võtta Fennecfitiga ühendust veebilehe fennecfit.com vahendusel, e‑kirja teel või läbi sotsiaalmeedia, et saata meile sõnumeid või kommentaare, esitada meile küsimusi või saata päringuid, liituda uudiskirjaga jne. Sellisel juhul kasutab Fennecfit Teilt saadud isikuandmeid Teie konkreetsele küsimusele või taotlusele vastamiseks. Anonüümseks muudetud teavet võime kasutada oma teenuste või toodete parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel.
 • Fennecfit võib läbi oma sotsiaalmeedia kanalite korraldada erinevaid kampaaniaid ja loosimisi. Kui otsustate kampaanias osaleda, töödeldakse Teie isikuandmeid kampaania läbiviimise eesmärgil vastavalt konkreetse kampaania tingimustele, sealhulgas võime sotsiaalmeedia kanali kaudu avalikustada võitjate nimesid ning võtta võitjatega ühendust.

TEIE ÕIGUSED

 • Isikuandmete töötlemisel on Teil kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused, eelkõige järgmised õigused:
  • Õigus saada informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta – käesolevas privaatsuspoliitikas on antud üldteave selle kohta, kuidas Fennecfit töötleb andmesubjektide isikuandmeid ja milliseid andmeid töödeldakse, täpsema info saamiseks võtke Fennecfitiga ühendust.
  • Õigus juurdepääsule oma isikuandmetele vastavalt kehtivale õigusele.
  • Õigus andmete uuendamisele ja parandamisele – Teil on igal ajal õigus oma andmeid uuendada ning ebaõigeid andmeid parandada. Isikuandmeid saab uuendada kontakeerudes Fennecfitiga emaili või sotsiaalmeedia vahendusel.
  • Õigus vastuväidete esitamisele – Teil on õigus esitada Fennecfitile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, kui isikuandmete töötlemine toimub Fennecfiti õigustatud huvi alusel.
  • Õigus piirata andmete töötlemist – Teil on õigus taotleda, et Fennecfit piiraks Teie isikuandmete töötlemist.
  • Õigus nõuda isikuandmete kustutamist – Teil on õigus taotleda, et Fennecfit kustutaks Teid puudutavad isikuandmed.
  • Õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi – kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul, on Teil igal ajal õigus Fennecfitilt antud nõusolek tagasi võtta ning Fennecfit lõpetab Teie isikuandmete vastaval eesmärgil töötlemise.
  • Õigus andmete ülekantavusele – Teil on õigus saada isikuandmed, mida olete Fennecfitile esitanud, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Fennecfit edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale.
  • Õigus pöörduda nõude võib kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole – Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, info@aki.ee, ee.
 • Eelpool nimetatud õiguste teostamiseks võtke palun Fennecfitiga ühendust peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Teatud taotluste puhul, mis nõuavad täiendavat juurdepääsu või andmetöötlust, võime paluda Teil taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult, et meil oleks mõistlikult võimalik taotleja isikusamasus tuvastada. Palun arvestage, et Fennecfit vastab Teie taotlustele alati nii kiiresti kui võimalik, kuid taotlustele ja küsimustele vastamine võib meil teatud juhtudel võtta aega kuni 10 päeva ning Fennecfit palub Teil varuda kannatust vastuse ootamisel.
 • PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE JA MUUD TINGIMUSED
  • Fennecfitil on igal ajal õigus ühepoolselt muuta privaatsuspoliitika tingimusi. Tingimuste muutmisel avaldatakse uued tingimused Fennecfit veebilehel.
  • Privaatsuspoliitikale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 • KONTAKT
  • Mistahes küsimuste korral seoses käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega või sellega, kuidas Fennecfit Teie isikuandmeid töötleb, samuti isikuandmete töötlemisega seotud taotluste või kaebuste esitamiseks, võtke palun Fennecfitiga ühendust alltoodud kontaktidel.

BIRKT OÜ

aadress: Kevade 1, Rakvere, Eesti

e-post: info@fennecfit.com

Telefon: + 45 50211331